Získejte dotaci až 485.000 Kč z programu
Nová zelená úsporám!

Dotační program Nová zelená úsporám 21. října 2015 MŽP a SFŽP vyhlásilo již 3. Výzvu dotačního programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy v celé ČR. Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Pro rodinné domy je bylo rok 2015 vyhrazeno 520 miliónů korun, v roce 2016 bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

 

Výzva pro rodinné domy je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy) a na efektivní využití zdrojů energie.


Nová zelená úsporám s domy ATREA = 100% úspěšnost

Zajistíme Vám komplexní servis při zpracování žádostí v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy).

Domy ATREA mají 100% úspěšnost získání dotace. Všechny doposud podané žádosti o dotaci několika desítek rodinných domů v Programu Nová zelená úsporám a předchozím programu Zelená úsporám, byly kladně vyřízeny.

Ve spolupráci s našimi odbornými partnery Vás provedeme celým procesem přípravy a vyřízení žádosti. Zajistíme poradenství, koncepční řešení domu včetně energetické optimalizace, individuální architektonický návrh, kompletní projektovou dokumentaci, zpracování odborného posudku a realizaci domu v certifikovaném stavebním systému ATREA.

Výše podpory v oblasti B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – pasivní domy

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory dělí na dvě podoblasti:

  • B.1 – výše podpory 300 000 Kč/dům
  • B.2 – výše podpory 450 000 Kč/dům


Podpora na zajištění souvisejících odborných činností pro podoblast podpory B.1 nebo B.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (Blower-Door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální výše podpory činí 35 000Kč

Pro podrobnější informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám nás kontaktujte.
Podrobné podmínky dotačního programu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách SFŽP Nová zelená úsporám.