Pasivní dům splňuje přísná kritéria
energetického provozu

Systém ATREA
Pasivní dům je stavba, která splňuje přísná kritéria energetických úspor při provozu rodinného domu. Pro naše domy využíváme certifikovaný stavební systém ATREA, který je optimalizovaný pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. Součástí je i integrovaný systém vytápění a chlazení, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání s rekuperací.

 

Vývoj a výroba většiny technických zařízení systému se uskutečňuje ve společnosti ATREA v České republice, což je zárukou kompatibility stavby a jednotlivých technologických zařízení a následně tak umožňuje poskytnutí zcela nadstandardního servisu a garance kvality. Na veškeré technologie poskytujeme záruku 5 let!

V průběhu výstavby spolupracujeme s architekty
a projektanty, průběžná kontrola stavby je zajištěna nezávislým stavebním dozorem.
  Společnost TEUS STAVBY je licencovanou realizační firmou oprávněnou k výstavbě domů v konstrukčním systému ATREA,
který je chráněn užitným vzorem.

 


 

Hlavní výhody našich domů

Energeticky pasivní domy jsou komfortní a představují zdravé bydlení s velmi nízkými provozními náklady
a tím jsou šetrné k životnímu prostředí.

  • Naše stavby jsou projektovány v energetickém standardu pasivního domu podle TNI 730329. Konstrukčně jsou to sendvičové dřevostavby se skeletovou nosnou konstrukcí.
  • Konstrukce je tvořena přírodními materiály na bázi dřeva s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Použitím přírodních materiálů docílíme příjemné a zdravé vnitřní klima s minimální zátěží na životní prostředí.
  • Konstrukce je velmi flexibilní a umožňuje splnit individuální řešení a požadavky z hlediska hmoty i dispozic domu.
  • Domy jsou vybaveny systémy větrání a vytápění od společnosti ATREA.
  • V zimě je v našich domech zajištěn trvalý přívod vzduchu se zpětným získáváním tepla.
  • Zdroj tepla a otopnou soustavu si zvolíte na základě Vašeho přání. Je možné volit libovolné, běžně užívané zdroje tepla a jejich kombinace.
  • Montáž domu probíhá přímo na staveništi z vysušeného řeziva a deskových materiálů.
  • Domy dodáváme buď kompletně na klíč nebo jako hrubé stavby ve fázi pro dokončení svépomocí.

Základní parametry standardního domu 

Konstrukce pasivního domu ATREA