Základní parametry standardního domu

(dům s užitnou plochou cca 125 m2)

Energetický standard

pasivní dům dle TNI 730329

Tepelná ztráta domu

cca 2 kW při teplotách
EXT = -15 °C ; INT = 20 °C

Potřeba tepla pro vytápění

cca 2.000 kWh/rok

Vzduchotěsnost obálky

běžně dosahovaná
n50 = 0,2–0,3 h-1

Součinitel prostupu tepla stěn

U = 0,11 W/m2K
  • Účinnost rekuperace – cca 85 %
  • Požární odolnost stěn – REI 60
  • Náklady na vytápění – od cca 2.000 Kč/rok
  • Náklady na realizaci – od 23.000 Kč/m2

 

Zpět